Lý do tại sao các doanh nghiệp nhỏ thành công

Chăn màn 24h

Lý do tại sao các doanh nghiệp nhỏ thành công

Quản lý tiền mặt. 

Đây phải là một hệ thống dự báo (bảng tính) dự án các khoản phải thu và các khoản khác so với các khoản phải trả và các khoản chi khác và cho phép ban lãnh đạo dự đoán trước tình trạng thiếu hụt và hành động trước khi khủng hoảng xảy ra hoặc cải thiện việc sử dụng tiền thừa trong thời gian dư thừa. Dự kiến ​​nên có ít nhất sáu tuần tới. Tự động hóa đúng cách, hệ thống này sẽ mất không quá 15-30 phút mỗi tuần để một nhân viên hành chính tạo ra để xem xét quản lý.

Ngân sách. 

Đây là kế hoạch lợi nhuận một năm và quan trọng đối với kiểm soát quản lý. Hệ thống này sẽ liên quan đến cấu trúc chi phí lịch sử của công ty nhưng cho phép lập ngân sách dựa trên số không (chứng minh tất cả chi phí theo chi tiết đơn hàng). Hệ thống nên được tự động hóa để tạo ra ngân sách hàng tháng liên quan trực tiếp đến bất kỳ khối lượng bán hàng nào, trên thực tế, được tạo ra. Tự động hóa đúng cách, hệ thống này chỉ cần vài giờ mỗi năm cho đầu vào quản lý.

Báo cáo phương sai. 

Hệ thống này là bổ sung cho hệ thống ngân sách. Nó nên được tự động hóa để tạo ra so sánh kết quả thực tế với ngân sách và phải báo cáo tổng số hàng tháng và hàng năm theo chi tiết đơn hàng. Báo cáo nên chỉ ra các khu vực rắc rối, ngoại trừ, để quản lý hành động. Tự động hóa đúng cách, hệ thống này sẽ mất 10-15 phút mỗi tháng để một nhân viên hành chính tạo báo cáo.

 

Bảng tính lao động. 

Bảng tính này theo dõi các chi phí lợi ích và các chi phí khác liên quan đến nhân viên của nhân viên và bộ phận. Toàn bộ chi phí mỗi giờ hoặc năm cho mỗi nhân viên được báo cáo, có thể và nên được sử dụng trong chiến lược giá và tính toán giá. Bảng phúc lợi nhân viên miễn phí đóng gói lại thông tin để liên lạc với nhân viên dưới dạng gói bồi thường lợi ích đầy đủ của họ. Yêu cầu 15-30 phút mỗi quý cho một nhân viên hành chính để cập nhật thông tin.

Hệ thống định giá công việc hoặc sản phẩm. 

Hệ thống này tự động hóa việc tính giá cần thiết để đáp ứng các yêu cầu hấp thụ trên không và mục tiêu lợi nhuận được ngân sách hoặc nó có thể báo cáo tỷ suất lợi nhuận ròng trước thuế đối với bất kỳ kế hoạch định giá được đề xuất nào. Hệ thống này được sử dụng khi cần thiết.

Ngoài ra mời bạn đọc cùng tham khảo thêm một số thông tin hữu ích về những sản phẩm túi đóng hàng chuyên nghiệp từ https://dutu.vn/danh-muc/tui-goi-hang/

Bảng tính kế hoạch ưu đãi. 

Đây là một hệ thống phân phối công bằng các khoản tiền chia sẻ lợi nhuận cho nhân viên dựa trên lòng trung thành, hiệu suất và mức độ trách nhiệm của nhân viên. Được xây dựng chính xác, nó chỉ cần 10-15 phút mỗi quý để nhập thông tin cập nhật.

Máy tính hòa vốn. 

Hệ thống này tính toán doanh số hòa vốn của công ty theo ngày, tuần, tháng hoặc năm. Đồng thời cung cấp khả năng “what-if” để phân tích các quyết định lớn có khả năng và ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc chi phí của công ty trước khi quyết định được triển khai. Hệ thống này được sử dụng khi cần thiết.

 

Leave a Reply